What’s On

MonthWeekDay
December 2018
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
November 26, 2018November 27, 2018November 28, 2018November 29, 2018November 30, 2018December 1, 2018

Category: MoviesMovie- BORN RACER: THE SCOTT DIXON STORY (6.00pm)

Movie- BORN RACER: THE SCOTT DIXON STORY (6.00pm)

Category: MoviesMovie- CHRISTOPHER ROBIN (8.30pm)

Movie- CHRISTOPHER ROBIN (8.30pm)
December 2, 2018

Category: MoviesMovie- CHRISTOPHER ROBIN (4.30pm)

Movie- CHRISTOPHER ROBIN (4.30pm)
December 3, 2018December 4, 2018December 5, 2018December 6, 2018December 7, 2018December 8, 2018December 9, 2018
December 10, 2018December 11, 2018December 12, 2018December 13, 2018December 14, 2018December 15, 2018December 16, 2018
December 17, 2018December 18, 2018December 19, 2018December 20, 2018December 21, 2018December 22, 2018December 23, 2018
December 24, 2018December 25, 2018December 26, 2018

Category: MoviesMovie- PICK OF THE LITTER (8.00pm)

Movie- PICK OF THE LITTER (8.00pm)
December 27, 2018

Category: MoviesMovie- CHRISTOPHER ROBIN (8.00pm)

Movie- CHRISTOPHER ROBIN (8.00pm)
December 28, 2018

Category: MoviesMovie- PICK OF THE LITTER (8.00pm)

Movie- PICK OF THE LITTER (8.00pm)
December 29, 2018

Category: MoviesMovie- THREE IDENTICAL STRANGERS (5.00pm)

Movie- THREE IDENTICAL STRANGERS (5.00pm)

Category: MoviesMovie- SHOPLIFTERS (8.00pm)

Movie- SHOPLIFTERS (8.00pm)
December 30, 2018

Category: MoviesMovie- PICK OF THE LITTER (8.00pm)

Movie- PICK OF THE LITTER (8.00pm)
December 31, 2018January 1, 2019January 2, 2019January 3, 2019January 4, 2019January 5, 2019

Category: MoviesMovie- FREE SOLO (6.00pm)

Movie- FREE SOLO (6.00pm)

Category: MoviesMovie- SHOPLIFTERS (8.30pm)

Movie- SHOPLIFTERS (8.30pm)
January 6, 2019

Category: MoviesMovie- SHOPLIFTERS (4.30pm)

Movie- SHOPLIFTERS (4.30pm)

Category: MoviesMovie- THREE IDENTICAL STRANGERS (8.30pm)

Movie- THREE IDENTICAL STRANGERS (8.30pm)